Solvarme med energilagring i bakken

Dette er det største prosjektet CatchSolar har ferdigstilt. Solvarme lagres i bakken i et sylindrisk steinvolum som lades gjennom 28 brønner. Varmelageret benyttes som reservoar for varmepumper. Den forhøyede temperaturen i varmelageret gir varmepumpene økt effektivitet.  Til lading av energilageret er det installert 440 m2 solfangere, en kombinasjon av plane solfangere montert på eksisterende takfasade og vakuumrør montert på bakken.

 

Prosjektet har fått støtte fra Enova.