Solvarme med energilagring i bakken

Dette prosjektet er det største prosjektet CatchSolar kjører for tiden. Solvarme skal lagres i bakken i et sylindrisk steinvolum som lades gjennom 28 brønner. Varmelageret skal benyttes som reservoar for varmepumper. Den forhøyede temperaturen i varmelageret vil gi varmepumpene økt effektivitet.  Til lading av energilageret skal det installeres 440 m2 solfangere, som monteres på eksisterende takfasade. Det blir en kombinasjon av plane solfangere og vakuumrør.

 

Prosjektet har fått støtte fra Enova.