Solvarme i kombinasjon med biokjel

På denne boligen nær sentrum av Oslo er det installert 12 m2 solfangere i kombinasjon med biofyring. Solvarmen benyttes både til oppvarming av tappvann og romoppvarming.

 

Det er gitt Enovastøtte til anlegget.